Familierecht

Advocatenkantoor Alaca > Familierecht

Ons specialisme:

100% gratis intakegesprek

Hoogst haalbare resultaten

Meer dan 10 jaar ervaring

Advocatenkantoor Alaca begeleidt u zowel tijdens als na uw echtscheidingsprocedure. Als u en uw echtgeno(o)t(e) het eens zijn op alle punten is het mogelijk om een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank.

Het Bureau Jeugdzorg kan, als zij van mening is dat een kind in zijn ontwikkeling gevaar loopt, een verzoek tot onder toezichtstelling en/of uit huis plaatsing indienen bij de rechtbank. Advocatenkantoor Alaca kan u begeleiden bij het voeren van verweer tegen het Bureau Jeugdzorg.