Letselschade Strafrecht Vreemdelingenrecht Bestuursrecht

Rechtsgebieden

Letselschade

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen hebt opgelopen. Bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, verkeersongeluk of medische fout.

Vreemdelingenrecht

Bij vreemdelingenrecht gaat het om wetten en regels die betrekking hebben op toelating en verblijf van vreemdelingen.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld het UWV,  kan er bezwaar gemaakt worden. Als het bezwaar wordt afgewezen kan er beroep ingesteld worden bij de rechtbank.

Strafrecht

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden.

Over Advocatenkantoor Alaca

Welkom bij Advocatenkantoor Alaca. Advocatenkantoor Alaca voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten en stelt het leveren van kwaliteit voorop.

Het kennismakingsgesprek is gratis.Tijdens het gesprek zal de advocaat met u bespreken welke juridische mogelijkheden aanwezig zijn. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid van uw zaak. Het doel is om met u in een zo vroeg mogelijk stadium alle voors en eventuele tegens van de gekozen aanpak te bespreken.

Uitgangspunt is om het conflict op te lossen zonder dat daarvoor geprocedeerd wordt. Soms is echter een procedure onvermijdelijk. Adviseren of procederen, in alle gevallen bent u bij Advocatenkantoor Alaca aan het juiste adres.

Naast het leveren van kwaliteit is het bieden van duidelijkheid belangrijk voor Advocatenkantoor Alaca. Zowel bij de start als gedurende uw zaak. U wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, de voortgang en wijzigingen in uw zaak.

Mr. Z.M. Alaca heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Letselschaderecht;
– Strafrecht;
– Sociaal zekerheidsrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hebt u een probleem aarzelt u dan niet om contact op te nemen voor het maken van een afspraak om kennis te maken.

Hebt u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op.