Kosten

De advocaat zal de kosten altijd van te voren met u bespreken zodat hierover geen misverstand kan ontstaan.

 

Eerst wordt met u besproken of u in aanmerking kunt komen voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdrage. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte is van uw eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand en is afhankelijk van uw inkomen.Meer informatie kunt u vinden op www.rvr.org. Komt u wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan betaalt u naast de eigen bijdrage, in geval van een procedure, ook griffierecht (dit is het bedrag dat de rechtbank in rekening brengt voor het voeren van een procedure).
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan betekent dit dat u zelf de kosten voor juridische bijstand betaalt.De advocaat werkt op basis van een concurrerend uurtarief. Hij houdt hierbij rekening met uw inkomen: informeert u naar het tarief dat in uw specifieke geval geldt.

 

Het is ook mogelijk dat de advocaat met u een vaste prijs afspreekt voor de gehele zaak.