Vreemdelingenrecht

Advocatenkantoor Alaca > Vreemdelingenrecht

Ons specialisme:

100% gratis intakegesprek

Hoogst haalbare resultaten

Meer dan 10 jaar ervaring

Hoe kunt u uw partner / echtgeno(o)t(e) of andere familieleden uit het buitenland naar Nederland laten overkomen? Hoe kunt u als bedrijf een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Wat zijn de voorwaarden om een eigen bedrijf in Nederland te starten? U vraagt zich af welke bezwaarmogelijkheden u heeft als u een boete heeft ontvangen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen?

Advocatenkantoor Alaca heeft het antwoord op deze en andere vragen betreffende het vreemdelingenrecht. Daarbij houden wij rekening met Europese richtlijnen en verdragen (o.a. het Associatieverdrag Turkije/EEG) en uiteraard de Nederlandse wet- en regelgeving.