Bestuursrecht

Advocatenkantoor Alaca > Bestuursrecht

Ons specialisme:

100% gratis intakegesprek

Hoogst haalbare resultaten

Meer dan 10 jaar ervaring

Het bestuursrecht regelt onder andere waaraan de overheid zich dient te houden bij het nemen van bepaalde besluiten, waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bent u het niet eens met een besluit van de overheid en overweegt u een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij de rechtbank of de Raad van State, of hebt u juridisch advies nodig van een bestuursrecht advocaat in het kader van uw vestigings- of uitbreidingsplannen, neem dan vrijblijvend contact op. Advocatenkantoor Alaca kan een inschatting maken van uw kansen en u op deskundige wijze bijstaan in een procedure indien die onvermijdelijk is.